Kontakt

Vill du nå oss så är våra uppgifter följande:

Ann-Sofie Lidmer
ann-sofie@lidmer.se
0768-277845

Gunnar Lidmer
gunnar@lidmer.se
0707-277845